Trang tin - Nghị quyết của Hội đồng trường về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011 - 2012

Hôm nay, ngày 21/11/2017              Trang chủTruyền thống | Điểm danh HS | Thời khóa biểu  |CẨM NANG TUYỂN SINH   | Thư viện ảnh | Góp ý |  

học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để chung sống với nhau (quan điểm giáo dục của UNESCO)

Giới thiệu  
Cơ cấu tổ chức (16/8/2011)
  Nghị quyết của Hội đồng trường về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011 - 2012
 

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

—————————

Số:90/NQ-THPTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Đại Ngãi, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠI NGÃI

Căn cứ điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ quyết định số 02/QĐ-SGDĐT ngày 04/01/2011 của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng về việc Công nhận Hội đồng trường của trường THPT Đại Ngãi nhiệm kì 2010 – 2015;

Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng trường THPT Đại Ngãi;

Căn cứ biên bản Họp hội đồng trường ngày 13/8/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất định hướng hoạt động của trường trong năm học 2011 – 2012 theo tờ trình của hiệu trưởng nhà trường. Trong đó tập trung vào ba vấn đề trọng tâm:

1.      Tổ chức tu sửa cơ sở vật chất (sân trường) để chuẩn bị khai giảng và kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Kinh phí một phần lấy từ quỹ học phí, một phần vận động từ các nguồn lực khác.

2.      Tổ chức các biện pháp nhằm nâng cao kết quả và chất lượng học tập của học sinh, đặc biệt là khối 12. Trong đó, thống nhất cho nhà trường tổ chức dạy thêm trong trường ngoài giờ chính khóa và luyện thi đại học ngay từ đầu năm học.

3.      Tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Đại Ngãi vào ngày 30/4/2012.

Điều 2. Hội đồng trường giao cho hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường vận động các nguồn lực trên tinh thần tự nguyện đối với việc sửa chữa; lấy ý kiến rộng rãi của giáo viên và học sinh để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định  đối với việc dạy thêm và luyện thi đại học; vận động các nguồn lực để tổ chức lễ kỉ niệm thành công ngày thành lập trường.

Điều 3. Các thành viên của hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết và có báo cáo với hội đồng trường trong phiên họp cuối năm học. Trong quá trình thực hiện nêu có vướng mắc giữa hiệu trưởng và hội đồng trường thì giải quyết theo điều lệ trường phổ thông./.

 

Nơi nhận:

-      Như điều 3;

-      Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Chủ tịch
(đã kí)

 

Hiệu trưởng Trường THPT Đại Ngãi
Huỳnh Vũ Lam 

Tác giả: BBT
 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 Tổ Tin học (1/9/2014)
 Nghị quyết của Hội đồng trường về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011 - 2012 (16/8/2011)
 Hội đồng trường (12/8/2011)
 Tổ Văn (1/9/2014)
 Lãnh đạo trường (2/9/2014)
 
Tin cũ hơn
 Hội đồng trường (12/8/2011)
 Tổ Văn (1/9/2014)
 Lãnh đạo trường (2/9/2014)
 Tổ Sinh - CN - TD (1/9/2014)
 Tổ Sử - GDQP - AN (1/9/2014)
 Tổ Văn phòng (1/9/2014)
 Tổ Toán (1/9/2014)
 Tổ Ngoại Ngữ (1/9/2014)
 Tổ Lý -CN (10/1/2017)
 Tổ Địa - GDCD (1/9/2014)
 Tổ Hóa (1/9/2014)
 Dữ liệu về Học sinh

Mẫu đồng phục Học sinh

Công khai    

Hội trường

Mạnh Thường Quân

Chế độ chính sách  

Danh sách lớp  

Học bổng, phần thưởng

Kết quả Tốt nghiệp THPT

Phiếu điểm

 Webmail, đăng nhập

 Liên kết nhanh
 Website  giáo dục

 

 Bộ GD&ĐT 
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng  
 Trường CĐSP S.Trăng
 Trường CĐCĐ S.Trăng
 Trường Hoàng Diêu
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Kế Sách
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Huỳnh H Nghĩa
 Trường Văn Ngọc Chính
 Trường Lê Lợi
 Trường Lương Định Của
 Trường Lê Văn Tám
 Trường Phan Văn Hùng
 Trường Lê Hồng Phong
 Thư viện giáo án điện tử
 

 

Copyright © 2012 Trường THPT Đại Ngãi

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội II, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Email: thptdaingai@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 079.3858.012