Trang tin - Thông báo nhận học bổng

Hôm nay, ngày 13/12/2017              Trang chủTruyền thống | Điểm danh HS | Thời khóa biểu  |CẨM NANG TUYỂN SINH   | Thư viện ảnh | Góp ý |  

học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để chung sống với nhau (quan điểm giáo dục của UNESCO)

Đoàn thể  
Đoàn Thanh niên (23/5/2014)
  Thông báo nhận học bổng
 

 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:136/TB-THPTĐN

 

Đại Ngãi, ngày 22 tháng 5 năm 2014


THÔNG BÁO

Về việc nhận học bổng

                                     

   Trong Lễ tổng kết năm học 2013 – 2014, còn nhiều học sinh chưa nhận học bổng (xem danh sách đính kèm).

Nay Trường THPT Đại Ngãi thông báo các em học sinh đến trường gặp cô Nguyễn Xuân Đào (số điện thoại 0984234350) để nhận học bổng.

Thời gian:

- Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 22, 23, 24 tháng 5 năm 2014.

- Buổi sáng ngày 9, 10, 11, 12, 13, 15 tháng 9 năm 2014.

Địa điểm: phòng Hội đồng giáo viên.

Ngày 16 tháng 9 năm 2014 Hội đồng xét chọn học bổng sẽ thống kê tổng kết và  sung vào Quỹ Khuyến học của nhà trường đối với những trường hợp không nhận học bổng.

                                  

 

KT. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

Lâm Thị Tú Vân

                                                                                                                        


STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Tên (loại)
 học bổng,
tiền thưởng

Đơn vị
(Cá nhân)
tài trợ

Số tiền

Ghi chú

1

Lý Thị Kim Thuyền

10A10

HS nghèo học giỏi

Ông Lưu Kía-
tiệm vàng Di Long

500,000

Nhận rồi

2

Nguyễn Thị Lan Anh

11A3

HS nghèo học giỏi

 

500,000

Nhận rồi

3

Bùi Hồng Tươi

12A3

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

4

Lạc Thị Thuỷ Tiên

12A9

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

5

Nguyễn Thị Cẩm Thu

11A5

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Chưa nhận

6

Sơn Ngọc Thuỷ

11A12

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

7

Trần Thị Ngọc Phương

11A10

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

8

Võ Văn Hải

12A8

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

9

Nguyễn Minh Hùng

10A2

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

10

Liêng Ngọc Như

11A12

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Chưa nhận

11

Lâm Thị Nhí

11A8

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

12

Trịnh Thái Duy

11A11

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Chưa nhận

Cộng

 

 

 

 

3,000,000

 

13

Đỗ Thị Mỹ Tiên

12A2

HS nghèo vượt khó

Ông Năm Trung -
cơ sở Đồng Hoà
(Long Đức)

200,000

Chưa nhận

14

Dương Tấn Hưng

11A9

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Chưa nhận

15

Lê Thị Trúc Ly

12A8

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Chưa nhận

16

Thạch Cẩm Nhung

11A10

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

17

Thạch Hậu

11A10

HS nghèo vượt khó

 

200,000

Nhận rồi

Cộng

 

 

 

 

1,000,000

 

18

Nguyễn Hoàng Chí Đại Minh Đạt

12A3

Học sinh vượt khó học tốt

Ông Nguyễn Hoàng
Nam - Cựu HS -
công tác tại cơ sở
Giáo dục Cồn Cát -
huyện Cù Lao Dung

500,000

Nhận rồi

19

Huỳnh Hữu Nhân

12A3

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

20

Lý Huyền Trang

12A6

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

21

Trương Thị Thu Huyền

12A6

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

22

Trần Thị Hồng Đoan

12A2

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

23

Lê An Quốc Khánh

10A4

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

24

Võ Thị Ngọc Cầm

10A1

Học sinh vượt khó học tốt


500,000

Nhận rồi

25

Trương Mỹ Duy

10A9

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

26

Lê Anh Thư

11A1

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

27

Dương Quốc Vương

11A11

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

28

Mai Thị Cẩm Tú

12A5

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

29

Lương Thị Xuân Tuyền

11A1

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

30

Hồ Thị Diệu Ái

12A7

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

31

Trần Long Tam

11A8

Học sinh vượt khó học tốt


500,000

Nhận rồi

32

Nguyễn Thị Minh Thông

11A12

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

33

Nguyễn Thị Diệu

12A2

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

34

Nguyễn Thuỳ Trinh

11A2

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

35

Võ Trung Hào

10A6

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

36

Trần Tấn Đạt

10A1

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

37

Nguyễn Minh Được

12A7

Học sinh vượt khó học tốt

 

500,000

Nhận rồi

Cộng

 

 

 

 

10,000,000

 

38

Nguyễn Văn Thi

10A2

Tiếp sức đến trường

THPT Đại Ngãi

250,000

Chưa nhận

39

Lê Hữu Tiến

10A3

Tiếp sức đến trường

THPT Đại Ngãi

250,000

Chưa nhận

40

Phạm Lâm Tường

10A3

Tiếp sức đến trường

THPT Đại Ngãi

250,000

Chưa nhận

41

Đỗ Văn Vấn

10A6

Tiếp sức đến trường

THPT Đại Ngãi

250,000

Chưa nhận

42

Trần Thị Đào

10A9

Tiếp sức đến trường

THPT Đại Ngãi

250,000

Chưa nhận

43

Thạch Thị Huỳnh Như

10A10

Tiếp sức đến trường

THPT Đại Ngãi

250,000

Nhận rồi

44

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

11A4

Tiếp sức đến trường

THPT Đại Ngãi

250,000

Chưa nhận

45

La Hoàng Dung

10A1

Tiếp sức đến trường

THPT Đại Ngãi

250,000

Chưa nhận

Cộng

 

 

 

2,000,000

 

46

Lý Ngọc Huyền

12A7

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

47

Lâm Tiểu My

12A8

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

48

Nguyễn Thị Mộng Trinh

11A2

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

49

Trương Trúc Tiến

11A1

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

50

Phạm Thị Ngọc Yến

11A3

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

51

Phạm Thị Huỳnh Như

11A3

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

52

Nguyễn Văn Nhớ

12A4

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

53

Lê Khả Quyên

10A6

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

54

Trịnh Huỳnh Như Phụng

12A3

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

55

Trần Thị Nhựt Linh

11A5

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

56

Phạm Thị Như Ý

10A1

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

57

Phan Minh Toàn

12A5

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Chưa nhận

58

Trần Lệ Xuân

10A8

Vượt khó học tập

Quỹ Khuyến học

250,000

Nhận rồi

Cộng

3,250,000

 

59

Phạm Anh Thư

11A1

Đạt giải GTTMT Casio

Quỹ Khuyến học

300,000

Nhận rồi

60

Nguyễn Vũ Nguyên

12A1

Đạt giải GTTMT Casio

Quỹ Khuyến học

300,000

Nhận rồi

61

Phạm Nhật Phú

12A1

Đạt giải GTTMT Casio

Quỹ Khuyến học

300,000

Nhận rồi

62

Đỗ Thị Thảo

12A1

Đạt giải GTTMT Casio

Quỹ Khuyến học

300,000

Nhận rồi

63

Nguyễn Huỳnh Như

11A1

Đạt giải GTTMT Casio

Quỹ Khuyến học

300,000

Nhận rồi

64

Nguyễn Bửu Châu

11A1

Đạt giải GTTMT Casio

Quỹ Khuyến học

300,000

Nhận rồi

Cộng

 

 

 

1,800,000

 

65

Lý Kim Tthuyền

10A10

HS nghèo vượt khó

Bác sĩ Hiền - ĐN

1 chiếc xe
đạp

Nhận rồi

66

Nguyễn Hoàng Chí Đại Minh Đạt

12A3

HS nghèo học tốt

Sư cô Lệ Viên
chùa Phổ Giác

500,000

HS trực
tiếp nhận

67

Lâm Thị Hồng Ngọc

12A9

Hỗ trợ HS nghèo
thi đại học

Ông Trần Văn Hoà
-TT Đại Ngãi

1,000,000

HS trực
tiếp nhận

Tổng cộng danh sách này có 67 học sinh.

 

 

 

 

 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 Vòng chung kết Cuộc thi "Tự hào Việt Nam" (27/11/2017)
 Hội thi Thời trang giấy (30/3/2011)
 Chương trình "trò chuyện học đường" (21/3/2011)
 LỄ MITTINH CHÀO MỪNG 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI (27/3/2017)
 Khám phá tri thức kì 1 (27/11/2017)
 
Tin cũ hơn
 Thông báo mời dự lễ Tổng kết năm học 2013-2014 (19/5/2014)
 Thông kê danh sách học sinh nhận học bổng từ năm 2010 -2014 (19/5/2014)
 Kết quả lấy ý kiến về thực hiện đồng phục học sinh, thực hiện cho năm học 2014-2015 (19/5/2014)
 Văn bản thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (10/5/2014)
 Thông Báo V/v thay đổi Lịch ôn thi Học Kỳ 2 và tổ chức Kiểm tra cuối cấp THPT năm học 2013-2014 (8/4/2014)
 Kế hoạch tháng 4/2013 (5/4/2014)
 Tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2013 (6/11/2013)
 HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN (12/4/2013)
 Kế hoạch tham gia Hội thi Thanh niên Sóc Trăng với Tư tưởng Hồ Chí Minh (6/2/2012)
 Tổ chức lễ kết nạp Đoàn Viên mới cho 156 hội viên ưu tú của các lớp (28/12/2011)
 Kế hoạch phụng dưỡng Thầy Cô/Cha mẹ Thầy Cô từng công tác tại trường THPT Đại Ngãi hiện đã mất sức lao động (2/12/2011)
 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2011 (17/11/2011)
 Các trò chơi trong hội trại 26/3 (22/4/2011)
 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam trường THPT Đại Ngãi nhiệm kì 2010 – 2011 (4/4/2011)
 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kì 2010 - 2011 (4/4/2011)
 Kết quả dự thi "Giai điệu tuổi hồng" tỉnh Sóc Trăng năm 2011 (4/4/2011)
 Trò chơi chuyền chanh trong hội trại (30/3/2011)
 Lịch thi diễn Giai điệu tuổi Hồng cấp tỉnh (30/3/2011)
 Một số hình ảnh về Hội trại 26/3/2011 (29/3/2011)
 Hội trại kỉ niệm 80 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh_buổi sáng (26/3/2011)
 Thông báo về việc tổ chức Hội trại 26/3/2011 (23/3/2011)
 Lịch sử thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (19/3/2011)
 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (16/2/2011)
 Ý nghĩa ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2010)
 Kỷ niệm 70 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/2010)
 Giải thưởng Văn học ASEAN 2010 (5/11/2010)
 Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 (1/11/2010)
 Thông báo về việc tham gia công tác hè năm 2012 (10/7/2012)
 Kết quả hội thi "Xanh hóa lớp học" năm 2015 - 2016 (17/11/2015)
 Giây phút đốt lửa trại (22/4/2011)
 Dữ liệu về Học sinh

Mẫu đồng phục Học sinh

Công khai    

Hội trường

Mạnh Thường Quân

Chế độ chính sách  

Danh sách lớp  

Học bổng, phần thưởng

Kết quả Tốt nghiệp THPT

Phiếu điểm

 Webmail, đăng nhập

 Liên kết nhanh
 Website  giáo dục

 

 Bộ GD&ĐT 
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng  
 Trường CĐSP S.Trăng
 Trường CĐCĐ S.Trăng
 Trường Hoàng Diêu
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Kế Sách
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Huỳnh H Nghĩa
 Trường Văn Ngọc Chính
 Trường Lê Lợi
 Trường Lương Định Của
 Trường Lê Văn Tám
 Trường Phan Văn Hùng
 Trường Lê Hồng Phong
 Thư viện giáo án điện tử
 

 

Copyright © 2012 Trường THPT Đại Ngãi

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội II, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Email: thptdaingai@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 079.3858.012