Trang tin - CÁC EM TỐT NGHIỆP NĂM 2016 XEM THÔNG TIN ĐỂ IN BẰNG TN

Hôm nay, ngày 21/11/2017              Trang chủTruyền thống | Điểm danh HS | Thời khóa biểu  |CẨM NANG TUYỂN SINH   | Thư viện ảnh | Góp ý |  

học để biết, học để làm việc, học để làm người, học để chung sống với nhau (quan điểm giáo dục của UNESCO)

Tin tức  
Tin nội bộ (12/9/2016)
  CÁC EM TỐT NGHIỆP NĂM 2016 XEM THÔNG TIN ĐỂ IN BẰNG TN
 

 

Số TT 

Họ và tên người học Ngày tháng năm sinh  Nơi sinh Giới tính Dân tộc
1 PHÙ NGỌC DIỂM ÁI 12/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
2 DƯƠNG THỊ THUÝ AN 26/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
3 TRẦN THỊ KIM ANH 02/12/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
4 PHAN THỊ LAN ANH 11/6/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
5 LÊ BẢO ANH 29/02/1996 Sóc Trăng Nam Kinh
6 HỨA THỊ KIỀU ANH 21/01/1998 Sóc Trăng Nữ Hoa
7 ĐẶNG TUẤN ANH 12/02/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
8 BÙI HOÀNG ÂU 22/4/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
9 PHAN TUẤN BẢO 18/12/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
10 VÕ TIỂU BĂNG 12/10/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
11 VÕ HÀ BĂNG 28/7/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
12 NGUYỄN CÔNG BẰNG 26/12/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
13 NGUYỄN VĂN BÌNH 07/12/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
14 NGÔ LIÊN BÌNH 27/12/1998 Sóc Trăng Nam Hoa
15 VÕ THỊ NGỌC CẦM 24/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
16 KỶ HỒNG CẨM 27/7/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
17 TRẦN PHƯỚC CẦU 24/8/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
18 TRẦN THỊ MINH CHÂU 14/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
19 LÂM CHIẾN 09/3/1998 Sóc Trăng Nam Khmer
20 TRƯƠNG THỊ THANH CHÚC 24/12/1998 Trà Vinh Nữ Kinh
21 NGUYỄN HOÀNG CÓ 16/9/1996 Sóc Trăng Nam Kinh
22 TRẦN CÔNG DANH 22/12/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
23 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU 30/01/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
24 HỒ TRẦN HOÀNG DIỆU 14/7/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
25 TRƯƠNG MỸ DUY 24/01/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
26 PHAN THỊ ÁNH DUY 26/3/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
27 PHAN NHỰT DUY 13/7/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
28 NGUYỄN THANH DUY 20/10/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
29 LÂM NHẬT DUY 12/5/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
30 TRẦN THỊ THUỲ DƯƠNG 06/5/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
31 NGUYỄN PHÁT ĐẠI 02/12/1996 Sóc Trăng Nam Khmer
32 THẠCH THỊ ĐALISA 12/10/1997 Sóc Trăng Nữ Khmer
33 TRẦN THỊ ĐÀO 03/6/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
34 VÕ TẤN ĐẠT 19/02/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
35 TRẦN TẤN ĐẠT 14/3/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
36 HUỲNH QUỐC ĐẠT 23/3/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
37 NGUYỄN SƯ ĐỆ 15/4/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
38 HÌNH NHỰT ĐÌNH 25/9/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
39 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐOAN 23/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
40 ĐINH CÔNG ĐOÀN 19/11/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
41 LÂM THÀNH ĐÔ 16/01/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
42 TRẦN NGỌC GIANG 20/7/1996 Sóc Trăng Nam Khmer
43 PHẠM THỊ QUỲNH GIAO 05/12/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
44 THẠCH THỊ NGỌC HÀ 15/9/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
45 HOÀNG ĐỖ CHÍ HẢI 02/9/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
46 VÕ TRUNG HÀO 21/01/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
47 TRẦN HIỀN TÚ HẢO 23/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
48 NGUYỄN THANH HẰNG 30/3/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
49 NGUYỄN THỊ HỒNG HÂN 01/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
50 HUỲNH THANH HIỀN 06/9/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
51 LÝ HIẾU 26/12/1998 Sóc Trăng Nam Khmer
52 LƯƠNG THỊ CẨM HOA 04/9/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
53 KIM MINH HÒA 11/02/1997 Sóc Trăng Nam Khmer
54 NGUYỄN ĐÔNG HỒ 10/11/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
55 LÊ LONG HỒ 06/10/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
56 TẠ THỊ KIM HỒNG 24/12/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
57 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 24/11/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
58 DƯƠNG VĂN HUẤN 26/01/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
59 NGUYỄN MINH HÙNG 14/9/1998 Vĩnh Long Nam Kinh
60 LÝ NGỌC HUY 09/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
61 LÂM PHÚC HUY 26/11/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
62 CHÂU NHẬT HUY 24/4/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
63 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 20/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
64 LÊ MỸ HUYỀN 18/11/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
65 TRẦN THỊ THÚY HUỲNH 16/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
66 HUỲNH THỊ NHƯ HUỲNH 20/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
67 LƯƠNG HỒNG HƯNG 30/10/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
68 LÊ THÀNH HƯNG 27/6/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
69 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 27/3/1997 Sóc Trăng Nữ Khmer
70 ĐINH THIỆN HỮU 25/10/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
71 TRẦN NHÃ KHA 09/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
72 PHẠM KIM KHÁ 19/01/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
73 VÕ TUẤN KHANH 22/3/1996 Sóc Trăng Nam Kinh
74 TRẦN QUỐC KHÁNH 15/12/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
75 LÊ AN QUỐC KHÁNH 09/4/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
76 NHAN NGỌC KHÁO 28/9/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
77 PHẠM HẢI KHOA 02/4/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
78 TRẦN THỊ CHI LÊ 25/9/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
79 BÙI HUỲNH LIÊN 29/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
80 TRẦN VŨ LINH 25/9/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
81 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 19/10/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
82 NGUYỄN THỊ MAI LINH 09/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
83 LÂM MỸ LINH 06/3/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
84 DƯƠNG THỊ MỸ LINH 04/7/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
85 NGUYỄN THỊ LOAN 07/12/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
86 NGUYỄN HOÀNG KIM LOAN 26/4/1997 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
87 THẠCH HOÀNG LONG 21/6/1998 Sóc Trăng Nam Khmer
88 NGUYỄN VĂN LONG 15/10/1998 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh
89 NGUYỄN BÁ LONG 13/9/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
90 LÊ HOÀNG LUÂN 19/6/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
91 TRẦN THỊ CHÚC LY 16/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
92 LƯƠNG THỊ BẢO MY 06/11/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
93 HÀ THỊ KIỀU MY 04/11/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
94 LÊ HOÀNG NAM 19/3/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
95 HOÀNG ĐỖ NHỰT NAM 24/12/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
96 TRẦN THỊ YẾN NGÂN 23/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
97 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 03/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
98 NGUYỄN KIM NGÂN 11/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
99 HỒ THỊ THẢO NGÂN 06/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
100 HÀNG THỊ KIM NGÂN 25/01/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
101 ĐOÀN KHÁNH NGHI 15/10/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
102 TRẦN THỊ KIM NGỌC 06/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
103 LƯU THỊ YẾN NGỌC 02/01/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
104 HUỲNH HỒNG NGỌC 22/10/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh
105 HÀ THỊ YẾN NGỌC 19/3/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
106 HÀ THỊ NGỌC 12/7/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
107 GIANG THỊ NGỌC 11/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
108 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 19/9/1996 Sóc Trăng Nam Kinh
109 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 24/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
110 LÊ NGỌC KHÁNH NGUYÊN 05/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
111 PHẠM THỊ THANH NHANH 30/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
112 ĐẶNG THỊ Ý NHẠT 08/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
113 NGUYỄN HỮU NHÂN 01/4/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
114 TRẦN KIM NHI 11/3/1998 Sóc Trăng Nữ Hoa
115 PHAN THỊ NGỌC NHI 13/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
116 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 04/10/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
117 NGUYỄN THỊ KIỀU NHI 19/6/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
118 LÝ THỊ HỒNG NHI 01/12/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
119 LÊ THỊ YẾN NHI 15/10/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
120 LÂM TUYẾT NHI 30/8/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
121 LÂM HUỲNH BẢO NHI 07/10/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
122 HUỲNH YẾN NHI 28/3/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
123 HUỲNH ĐOAN NHI 13/4/1998 Sóc Trăng Nữ Hoa
124 DƯƠNG THỊ THẢO NHI 13/7/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
125 PHAN VĂN NHIỀU 10/3/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
126 SỬ DUY NHUNG 13/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
127 VỎ THỊ HUỲNH NHƯ 27/11/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
128 THẠCH THỊ HUỲNH NHƯ 28/11/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
129 NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ 19/6/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
130 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 25/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
131 DƯƠNG THỊ HỒNG NHƯ 10/7/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh
132 NGUYỄN HOÀNG ANH NHỰT 17/8/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
133 HUỲNH VĂN NHỰT 13/02/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
134 PHAN THỊ KIỀU OANH 19/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
135 NGUYỄN TẤN PHÁT 03/01/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
136 TRẦN HẢI PHONG 06/6/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
137 NGUYỄN THANH PHÚ 18/3/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
138 LÊ HOÀNG PHÚ 02/5/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
139 NGUYỄN KHẮC PHỤC 29/12/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
140 TRẦN KIM PHỤNG 31/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
141 DIỆP THỊ MỸ PHƯƠNG 26/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
142 NGUYỄN VĂN QUÝ 02/6/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
143 TRẦN THỊ QUYÊN 04/5/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
144 PHAN THỊ HỒNG QUYÊN 15/7/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
145 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN 13/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
146 LÊ KHẢ QUYÊN 20/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
147 NGUYỄN QUỐC RỞ 01/12/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
148 HỒ QUAN SANG 17/6/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
149 TRẦN VĂN SIÊU 06/11/1998 Sóc Trăng Nam Khmer
150 TRẦN HOÀI SỚM 08/02/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
151 NGUYỄN ANH TÀI 23/02/1995 Sóc Trăng Nam Kinh
152 HỨA ĐẠI TÀI 22/3/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
153 PHAN VĂN TÂM 05/01/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
154 THẠCH HOÀI TÂN 31/12/1998 Sóc Trăng Nam Khmer
155 ĐẶNG HOÀI TÂN 19/10/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
156 TING MINH TẤN 30/5/1998 Sóc Trăng Nam Khmer
157 CHÂU THUỴ HOÀNG HOA THÁM 07/4/1998 Bạc Liêu Nam Kinh
158 VÕ XUÂN THANH 27/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
159 NGUYỄN XUÂN THANH 02/02/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
160 HUỲNH TUẤN THANH 09/7/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
161 HUỲNH QUỐC THANH 01/8/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
162 HUỲNH HOÀI THANH 21/3/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
163 TRẦN THU THẢO 09/6/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
164 NGUYỄN MINH THẢO 15/01/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
165 LÝ THỊ PHƯƠNG THẢO 14/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
166 LÊ THANH THẢO 24/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
167 ĐÀO NGỌC THẲM 03/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
168 THẠCH LÊ HỒNG THẮM 17/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
169 LÝ DUYÊN THẮM 21/10/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
170 NGUYỄN DƯ THẬT 01/02/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
171 VÕ THỊ CẨM THI 28/12/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh
172 NGUYỄN VĂN THI 22/8/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
173 NGUYỄN THỊ TÂY THI 02/12/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
174 HỒNG HOÀI THI 31/01/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
175 TRẦN THỊ KIM THO 03/01/1998 Cần Thơ Nữ Kinh
176 NGUYỄN PHI THÒN 18/6/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
177 NGUYỄN THỊ BÍCH THƠ 04/3/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
178 LÝ THỊ THU 17/6/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
179 HUỲNH THỊ THU 31/10/1995 Sóc Trăng Nữ Kinh
180 LÊ THỊ BÍCH THUẬN 14/3/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh
181 LÝ THỊ THANH THỦY 30/4/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
182 LÝ KIM THUYỀN 22/12/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer
183 VÕ ANH THƯ 17/11/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
184 HỒ MINH THƯ 04/11/1995 Sóc Trăng Nam Kinh
185 DƯƠNG MẪN TIÊN 12/10/1997 Sóc Trăng Nữ Hoa
186 VÕ DUY TIẾN 07/11/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
187 TRẦN MINH TIẾN 16/9/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
188 LÊ HỮU TIẾN 01/9/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
189 TRẦN TRUNG TÍN 28/9/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
190 HÀ ĐỨC TÍNH 04/4/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
191 TRẦN THANH TOÀN 17/9/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
192 NGUYỄN QUỐC TOÀN 12/3/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
193 VÕ TRƯỜNG TOẢN 29/12/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
194 LÊ THỊ THUỲ TRANG 02/7/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
195 TIỀN THỊ MỸ TRÂM 27/11/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh
196 HUỲNH NGỌC BẢO TRÂM 06/01/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
197 VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 08/10/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
198 PHAN THỊ HUYỀN TRÂN 10/8/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
199 LÊ NGỌC TRÂN 22/11/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
200 LÂM THỊ NGỌC TRÂN 12/3/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
201 HỒNG NGỌC TRÂN 06/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
202 NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH 25/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
203 NGUYỄN HOÀNG TRINH 20/01/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
204 NGÔ THỊ TUYẾT TRINH 15/7/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
205 LÊ VĂN TRỌNG 06/3/1996 Sóc Trăng Nam Kinh
206 ĐOÀN QUỐC TRỌNG 07/10/1998 Cần Thơ Nam Kinh
207 NGUYỄN THỊ TRÚC 21/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
208 TRƯƠNG QUỐC TRUNG 10/02/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
209 NGUYỄN THỊ MỸ TRUYỀN 13/12/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh
210 LÂM THANH TRỰC 20/10/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
211 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 13/11/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
212 TRẦN ANH TUẤN 12/10/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
213 ĐÀO THANH TUẤN 22/12/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
214 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 22/7/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
215 LÂM TRỊNH NGỌC TUYỀN 24/4/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
216 PHẠM LÂM TƯỜNG 28/12/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
217 VÕ ĐỨC UYÊN 22/11/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
218 MAI HUỲNH THY UYÊN 21/02/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
219 NGUYỄN VĂN VẠN 01/01/1998 Sóc Trăng Nam Kinh
220 LÊ HOÀNG VĂN 10/11/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
221 ĐỖ VĂN VẤN 10/5/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
222 PHẠM THỊ TƯỜNG VI 22/12/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
223 VÕ HOÀNG VINH 09/3/1997 Sóc Trăng Nam Kinh
224 TRƯƠNG NHƯ VŨ 03/5/1996 Thanh Hóa Nam Kinh
225 TRẦN LỆ XUÂN 20/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
226 NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN 28/12/1998 Trà Vinh Nữ Kinh
227 TRẦN THỊ THU Y 18/9/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
228 PHẠM THỊ NHƯ Ý 18/10/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh
229 PHẠM HẢI YẾN 23/5/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh

 
Các tin tức khác...

 
Tin tức mới
 Kế hoạch CCHC 2016 (8/11/2016)
 ĐH Cần Thơ công bố môn tuyển sinh theo ngành năm 2015 (13/10/2014)
 Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên (28/11/2011)
 Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Đại Ngãi (12/10/2011)
 Kế hoạch tháng 9/2014 (27/8/2014)
 
Tin cũ hơn
 Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2016-2017 (7/9/2016)
 Lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2016 đến 04/9/2016 (29/8/2016)
 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỖ ĐẠI HỌC (19/8/2016)
 Thời khóa biểu năm học 2016-2017 áp dụng từ ngày 15/8/2016 (13/8/2016)
 KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2016 - 2017 (26/7/2016)
 Thông báo thời gian tựu trường năm học 2016-2017 (16/7/2016)
 Thông Báo Nhận Giấy Báo Điểm (28/7/2015)
 Lịch công tác tuần từ ngày 13/6-19/6/2016 (13/6/2016)
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ "TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH" (5/5/2016)
 THÔNG BÁO THU HỒ SƠ DỰ THI THPT QUỐC GIA 2016 (26/4/2016)
 Trường THPT Đại Ngãi đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 1 (24/3/2016)
 Thông Báo nhận bằng TN THPT năm 2015 và các năm trước đây (4/2/2016)
 Thông báo về việc nộp hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016 (1/2/2016)
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015 (28/11/2015)
 Tổ chức lễ kỉ niệm 20 -11 - 2015 (23/11/2015)
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015 (31/10/2015)
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015 (5/10/2015)
 Thông Báo (25/9/2015)
 Thông báo về việc cập nhật thông tin trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học, cao đẳng năm 2015 (25/8/2015)
 GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GDPT TỔNG THỂ (25/8/2015)
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015 (22/8/2015)
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015 (30/7/2015)
 Thông Báo (Khẩn) (28/7/2015)
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/7/2015 ĐẾN NGÀY 25/7/2015 (17/7/2015)
 Phân công thi nghề khóa ngày 17/7/2015 (16/7/2015)
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2015 (26/6/2015)
 KẾ HOẠCH ÔN THI HỌC SINH GIỎI 2015 - 2016 (17/6/2015)
 Lễ Tổng kết năm học 2014-2015 (14/6/2015)
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2015 (28/5/2015)
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 – 2015 (20/5/2015)
 Dữ liệu về Học sinh

Mẫu đồng phục Học sinh

Công khai    

Hội trường

Mạnh Thường Quân

Chế độ chính sách  

Danh sách lớp  

Học bổng, phần thưởng

Kết quả Tốt nghiệp THPT

Phiếu điểm

 Webmail, đăng nhập

 Liên kết nhanh
 Website  giáo dục

 

 Bộ GD&ĐT 
 Sở GD&ĐT Sóc Trăng  
 Trường CĐSP S.Trăng
 Trường CĐCĐ S.Trăng
 Trường Hoàng Diêu
 Trường Chuyên NTMK
 Trường Kế Sách
 Trường Trần Văn Bảy
 Trường Mỹ Xuyên
 Trường Huỳnh H Nghĩa
 Trường Văn Ngọc Chính
 Trường Lê Lợi
 Trường Lương Định Của
 Trường Lê Văn Tám
 Trường Phan Văn Hùng
 Trường Lê Hồng Phong
 Thư viện giáo án điện tử
 

 

Copyright © 2012 Trường THPT Đại Ngãi

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội II, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Email: thptdaingai@soctrang.edu.vn

Điện thoại: 079.3858.012