SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN CÁC LOẠI HỌC BỔNG, TIỀN THƯỞNG NĂM HỌC 2010 - 2011
(Từ tháng 8 năm 2010)
STT Ngày nhận Họ và tên học sinh Lớp Loại học bổng Số tiền Ghi chú 1 Ghi chú 2
1 /08/2010 Phạm Minh Trung 12A3 Bạn tôi người vượt khó 4.000.000 NH 2009 - 2010 HS trực tiếp nhận
2 /08/2010 Nguyễn Thị Bích Thuyền 12A1 Bạn tôi người vượt khó 4.000.000 NH 2009 - 2010 HS trực tiếp nhận
3 /08/2010 Nguyễn Thị Hạnh 11A7 Tiếp bước cho em đến trường (THST) 5.000.000   HS trực tiếp nhận
  13.000.000    
  03 học sinh giỏi toàn cấp    
4 05-09-10 Trần Vũ Phong 12A1 UBND tỉnh Sóc Trăng 700.000 NH 2009 - 2010  
5 05-09-10 Trần Thị Thu Trang 12A1 UBND tỉnh Sóc Trăng 700.000 NH 2009 - 2010
6 05-09-10 Phan Tiểu Thy 12A1 UBND tỉnh Sóc Trăng 700.000 NH 2009 - 2010
  2.100.000    
  12 học sinh đậu đại học (NH 2009 - 2010)      
7 05-09-10 Trần Thị Thu Trang 12A1 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010  
8 05-09-10 Trần Thị Bích Thuyền 12A1 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
9 05-09-10 Nguyễn Minh Hải 12A1 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
10 05-09-10 Lâm Thị Quế Hương 12A1 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
11 05-09-10 Phan Tiểu Thy 12A1 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
12 05-09-10 Ung Minh Quyền 12A1 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
13 05-09-10 Lê Thị Thúy Ngân 12A1 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
14 05-09-10 Trần Thị Bình 12A2 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
15 05-09-10 Nguyễn Vũ Nguyên 12A2 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
16 05-09-10 Trịnh Thị Ngọc Hà 12A3 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
17 05-09-10 Phan Thị Hồng Cẩm 12A1 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
18 05-09-10 Dương Thanh Tiền 12A6 UBND huyện Long Phú 220.000 NH 2009 - 2010
  2.640.000    
  9 suất học bổng Lương Định Của      
19 05-09-10 Trương Thị Nhí 11A7 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000   Chị Kim Phượng
đã nộp chứng
từ cho đơn vị cấp
20 05-09-10 Nguyễn Thị Hạnh 10A6 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000  
21 05-09-10 Nguyễn Trúc Mai 12A7 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000  
22 05-09-10 Nguyễn Thị Bích Duyên 12A4 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000  
23 05-09-10 Trần Thanh Long 12A3 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000  
24 05-09-10 Lê Thị Mỹ Huyền 10A5 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000  
25 05-09-10 Sơn Thị Hiền 10A4 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000  
26 05-09-10 Nguyễn Thị Diễm Chi 10A9 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000  
27 05-09-10 Lê Hồng Tú Trang 10A9 Cty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng 1.000.000  
  9.000.000    
  10 học sinh có thành tích học
tập cao nhất khối
     
28 05-09-10 Võ Thanh Liêm 10A6 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
29 05-09-10 Phạm Minh Nhựt 10A6 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
30 05-09-10 Lâm Văn Long 10A6 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
31 05-09-10 Dương Hoài Nam 10A6 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
32 05-09-10 Nguyễn Đức Nghĩa  11A3 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
33 05-09-10 Nguyễn Thị Diễm Thư 11A8 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
34 05-09-10 Lý Anh Phương 11A2 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
35 05-09-10 Phan Thị Bích Hạnh 12A4 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
36 05-09-10 Bùi Thanh Duy 12A2 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
37 05-09-10 Trần Thị Kim Hương 12A6 Hội khuyến học xã ĐN  200.000   Có DS ký nhận
          2.000.000    
38 /09/2010 Mai Phước Thiện 10A7 Tỉnh Đoàn 1.000.000   HS trực tiếp nhận
39 11-07-10 Võ Tấn Duy 11A4 Tấm Lòng Vàng 800.000   HS trực tiếp nhận
158 16/11/2010 119 phần quà của Phòng Giáo dục huyện Long Phú (mỗi phần 10
quyển tập)
4.395.600   Có DS ký nhận
159 /11/2010 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 11A4 Hội bệnh nhân nghèo 1.200.000   Chị Phượng
160 20-11-10 Huỳnh Văn Phú 10A2 Trần Đại Nghĩa 1.000.000   HS trực tiếp nhận
161 20/11/2010 Nguyễn Văn Hưng 10A6 Trần Đại Nghĩa 1.000.000   HS trực tiếp nhận
  3.200.000    
  Tiếp sức đến trường đợt 1 năm học 2010 - 2011      
162 20-11-10 Nguyễn Văn Trí 10A1 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000    
163 20-11-10 Nguyễn Thị Thu Thảo 10A3 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
164 20-11-10 Nguyễn Thị Ngọc Trăm  10A7 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
165 20-11-10 Lê Thị Ý Như 10A8 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
166 20-11-10 Võ Thị Thảo Nguyên 10A8 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
167 20-11-10 Triệu Thị Thanh Xuân 11A1 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
168 20-11-10 Nguyễn Đức Nghĩa 11A3 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
169 20-11-10 Huỳnh Ngọc Tuyền 11A5 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
170 20-11-10 Thạch Hoàng Phong 10A10 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
171 20-11-10 Lê Thị Ngọc Diễm 12A3 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
172 20-11-10 Đào Hoàng Linh 12A6 Tiếp sức đến trường (THPT ĐN) 400.000  
  4.400.000    
  Học sinh đạt giải trong kỳ thi kiến thức quốc phòng an ninh huyện Long Phú ngày 14/11/2010      
173 20-11-10 Giải nhất toàn đoàn   Huyện đội Long Phú 400.000 Giải nhất  01 bản
photo ký nhận
174 20-11-10 Nguyễn Văn Huy 10A6 Huyện đội Long Phú 200.000 Giải nhất 
175 20-11-10 Nguyễn Thị Hồng Đoan 10A6 Huyện đội Long Phú 100.000 Giải ba
176 20-11-10 Võ Thanh Liêm 10A6 Huyện đội Long Phú 50.000 Giải khuyến khích
177 20-11-10 Phạm Trịnh Hồng Nara 11A7 Huyện đội Long Phú 50.000 Giải khuyến khích
178 20-11-10 Nguyễn Hoàng Đệ 11A7 Huyện đội Long Phú 50.000 Giải khuyến khích
179 20-11-10 Phạm Minh Nhựt 11A6 Huyện đội Long Phú 50.000 Giải khuyến khích
180 20-11-10 Lê Thị Loan  11A4 Huyện đội Long Phú 50.000 Giải khuyến khích
181 20-11-10 Trần Ánh Dương 11A6 Huyện đội Long Phú 50.000 Giải khuyến khích
          1.000.000    
  9 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ngày 7 tháng 11 năm 2010      
182 20-11-10 Huỳnh Công Hà 12A2 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 200.000 Giải nhì  
183 20-11-10 Nguyễn Thành Bảo Lộc 11A6 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 200.000 Giải nhì
184 20-11-10 Lê Thị Ngọc Diễm 12A3 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 200.000 Giải nhì
185 20-11-10 Phan Thị Bích Hạnh 12A4 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 150.000 Giải ba
186 20-11-10 Mai Hữu Tài 12A3 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 150.000 Giải ba
187 20-11-10 Nguyễn Đức Nghĩa 11A3 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 150.000 Giải ba
188 20-11-10 Võ Thị Kim Ý 12A1 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 100.000 Giải KK
189 20-11-10 Mai Thị Nhiều 12A3 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 100.000 Giải KK
190 20-11-10 Bùi Thanh Duy 12A1 BĐD CMHS THPT Đại Ngãi 100.000 Giải KK
          1.350.000    
191 /12/2010 Huỳnh Ngọc Tuyền 11A5 Kết nối yêu thương (THST) 1.000.000   HS trực tiếp nhận
192 /12/2010 Nguyễn Văn Hưng 10A6 Kết nối yêu thương (THST) 5.000.000   HS trực tiếp nhận
193 /12/2010 Nguyễn Văn Hưng 10A6 Hội thương binh XÃ Hội Tỉnh Sóc Trăng 15.000.000   HS trực tiếp nhận
          21.000.000    
221 /01/2011 28 phần quà cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân
Tân Mão 2011, mỗi phần quà trị giá 200.000đ (có ds). Nguồn: CB,GV,
học sinh THPT Đại Ngãi.
5.600.000   Có DS HS ký nhận
222 21-03-11 Huỳnh Văn Phú 10A2 Kết nối yêu thương (THST) 5.000.000   HS trực tiếp nhận
223 06-04-11 Triệu Thị Thanh Xuân 11A1 Dương Kỳ Hiệp 500.000   HS trực tiếp nhận
224 06-04-11 Phan Thị Bích Hạnh 12A4 Dương Kỳ Hiệp 500.000   HS trực tiếp nhận
225 06-04-11 Nguyễn Thị Diễm Thư 11A8 Dương Kỳ Hiệp 500.000   HS trực tiếp nhận
226 06-04-11 Nguyễn Thanh Trọng 10A7 Dương Kỳ Hiệp 500.000   HS trực tiếp nhận
227 06-04-11 Nguyễn Tấn Xuyên 10A7 Dương Kỳ Hiệp 500.000   HS trực tiếp nhận
228 13-04-11 Trần Ngọc Giàu 11A2 Hội khuyến học xã ĐN  500.000   Có DS HS ký nhận
229 13-04-11 Võ Thị Trắng 11A2 Hội khuyến học xã ĐN  500.000   Có DS HS ký nhận
230 13-04-11 Nguyễn Hoàng Đệ 11A7 Hội khuyến học xã ĐN  500.000   Có DS HS ký nhận
          4.000.000    
231 23-04-11 Đào Hoàng Linh 12A6 Kết nối yêu thương (THST) 1.000.000   HS trực tiếp nhận
232 23-04-11 Nguyễn Thiện Quý 11A3 Kết nối yêu thương (THST) 1.000.000   HS trực tiếp nhận
233 23-04-11 Huỳnh Văn Phú 10A2 Kết nối yêu thương (THST) 1.000.000   HS trực tiếp nhận
          3.000.000    
234 15-05-11 Bùi Thanh Duy 12A2 Cty TNHH Thu Hiền 300.000    
235 15-05-11 Nguyễn Như Mai 12A1 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
236 15-05-11 Võ Thị Kim Ý 12A1 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
237 15-05-11 Phan Thị Bích Hạnh 12A4 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
238 15-05-11 Lý Quốc Bình 12A2 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
239 15-05-11 Huỳnh Công Hà 12A2 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
240 15-05-11 Nguyễn Duy Hoàng 12A2 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
241 15-05-11 Trần Hương Giang 12A1 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
242 15-05-11 Nguyễn Thị Thùy Trang 12A2 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
243 15-05-11 Lê Thị Ngọc Diễm 12A3 Cty TNHH Thu Hiền 300.000  
          3.000.000    
34 học sinh thuộc diện hộ nghèo, học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm tốt
HKI NH 2010 - 2011
     
244 23-05-11 Huỳnh Văn Phú 10A2 DNTN Vũ ST: 2000.000 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
245 23-05-11 Trần Khánh Huy 10A2 DNTN Quốc Tuấn ST: 2.000.000 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
246 23-05-11 Nguyễn Thị Thu Thảo 10A3 DNTN Lộc ST: 2.000.000 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
247 23-05-11 Dương Ngọc Hân 10A5 Cty Mai Nguyên ST: 1.000.000 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
248 23-05-11 Nguyễn Văn Hưng 10A6 CH lkiện Đức Lan Sóc Trăng + 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
249 23-05-11 Nguyễn Thị Ngọc Trăm 10A7 CH ĐTDĐ Vũ 1, Vũ 2 Đại Ngãi+ 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
250 23-05-11 Trần Thị Tú Quyên  10A7 Cty Viettel chi nhánh Long Phú =
1020 quyển tập
100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
251 23-05-11 Trần Thị Diệu Huệ 10A7 Đồng tài trợ 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
252 23-05-11 Võ Thị Thảo Nguyên 10A8 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
253 23-05-11 Lương Thị Ngọc Huyền 10A8 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
254 23-05-11 Thạch Hoàng Phong 10A10 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
255 23-05-11 Lê Văn Ngoan  11A1 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
256 23-05-11 Võ Thị Trắng 11A2 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
257 23-05-11 Trần Ngọc Giàu 11A2 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
258 23-05-11 Phạm Tuấn Dũng 11A2 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
259 23-05-11 Nguyễn Giang Quốc Hội  11A3 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
260 23-05-11 Nguyễn Thiện Quí 11A3 100.000 58 quyển tập Có DS ký nhận
261 23-05-11 Nguyễn Thị Trang  11A3 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
262 23-05-11 Huỳnh Tấn Phát  11A4 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
263 23-05-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 11A4 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
264 23-05-11 Trần Hồ Thảo My  11A5 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
265 23-05-11 Lê Minh Tâm  11A5 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
266 23-05-11 Nguyễn Văn Nghị  11A5 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
267 23-05-11 Kim Thị Hồng Mỹ  11A6 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
268 23-05-11 Trần Vũ Ngoan  11A7 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
269 23-05-11 Nguyễn Hoàng Đệ 11A7 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
270 23-05-11 Nguyễn Thị Diễm Chi 11A8 100.000 37 quyển tập Có DS ký nhận
271 23-05-11 Lê Thị Ngọc Diễm  12A3 614.286   Có DS ký nhận
272 23-05-11 Trần Thị Xuân Trang 12A3 614.286   Có DS ký nhận
273 23-05-11 Thái Văn Thường  12A4 614.286   Có DS ký nhận
274 23-05-11 Cao Đức Hiền 12A4 614.286   Có DS ký nhận
275 23-05-11 Đào Hoàng Linh  12A6 614.286   Có DS ký nhận
276 23-05-11 Nguyễn Thị Nhung  12A6 614.286   Có DS ký nhận
277 23-05-11 Lê Văn Tới  12A7 614.286   Có DS ký nhận
          7.000.000 1020 quyển tập  
  5 học sinh có thành tích học tập cao nhất trong danh sách 34 học sinh nghèo trên      
278 23-05-11 Huỳnh Văn Phú 10A2 Cty TNHH Ánh Quang - Sóc Trăng  1 cây quạt   Có DS ký nhận
279 23-05-11 Nguyễn Văn Hưng 10A6 Cty TNHH Ánh Quang - Sóc Trăng  1 cây quạt   Có DS ký nhận
280 23-05-11 Võ Thị Thảo Nguyên 10A8 Cty TNHH Ánh Quang - Sóc Trăng  1 cây quạt   Có DS ký nhận
281 23-05-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 11A4 Cty TNHH Ánh Quang - Sóc Trăng  1 cây quạt   Có DS ký nhận
282 23-05-11 Lê Thị Ngọc Diễm 12A3 Cty TNHH Ánh Quang - Sóc Trăng  1 cây quạt   Có DS ký nhận
346 23/5/2011 64 học sinh giỏi của trường năm học 2010 - 2011 (có danh sách): Mỗi em 10 quyển tập     Học sinh trực tiếp
nhận dưới sân lễ
kèm với giấy khen
        Bác Tám Thuận 500.000
        Ông Nguyễn Bá Lil - GĐ Ngân hàng
NN & PTNT ĐN
500.000
        Công ty TNHH Phong Thạnh
(Mỹ Xuyên)
1.500.000
        Đồng tài trợ, quy tập thành tiền 2.500.000
  3 H S thuộc diện nghèo, học lực giỏi, 8 học sinh thuộc diện cận nghèo HL giỏi      
347 23-05-11 Huỳnh Văn Phú 10A2 Ông Lưu Kía - TV Di Long: 5.500.000 1.000.000   Có DS ký nhận
348 23-05-11 Huỳnh Thị Mỹ Huyền 11A4 Chú Năm Trung - Cs Đồng Hòa: 1.000.000 1.000.000   Có DS ký nhận
349 23-05-11 Lê Thị Ngọc Diễm 12A3 Công ty TNHH Phong Thạnh
(Mỹ Xuyên): 500.000
1.000.000   Có DS ký nhận
350 23-05-11 Phạm Minh Nhựt 10A6 Đồng tài trợ 500.000   Có DS ký nhận
351 23-05-11 Nguyễn Thị Hồng Đoan 10A6 500.000   Có DS ký nhận
352 23-05-11 Lê Thị Hồng Như 10A6 500.000   Có DS ký nhận
353 23-05-11 Triệu Thị Thanh Xuân 11A1 500.000   Có DS ký nhận
354 23-05-11 Nguyễn Đức Nghĩa 11A3 500.000   Có DS ký nhận
355 23-05-11 Huỳnh Ngọc Tuyền 11A5 500.000   Có DS ký nhận
356 23-05-11 Nguyễn Thị Diễm Thư 11A8 500.000   Có DS ký nhận
357 23-05-11 Huỳnh Công Hà 12A2 500.000   Có DS ký nhận
          7.000.000    
358 23-05-11 Hồ Yến Ngân 12A1 Cty TNHH 1 thành viên Nhật Tiến-ĐN 200.000   Có DS ký nhận
359 23-05-11 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 12A1 Cty TNHH 1 thành viên Nhật Tiến-ĐN 200.000   Có DS ký nhận
360 23-05-11 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 12A1 Cty TNHH 1 thành viên Nhật Tiến-ĐN 200.000   Có DS ký nhận
361 23-05-11 Phạm Ngọc Long 12A2 Cty TNHH 1 thành viên Nhật Tiến-ĐN 200.000   Có DS ký nhận
362 23-05-11 Trần Thị Yến Xuân 12A2 Cty TNHH 1 thành viên Nhật Tiến-ĐN 200.000   Có DS ký nhận
          1.000.000    
  Phần thưởng cho 01 học sinh có thành tích học tập cao nhất trường      
363 23-05-11 Phạm Minh Nhựt 10A6 Ông Nguyễn Thanh Vũ - TV Hoàn Mỹ  1.000.000   Có DS ký nhận
  04 học sinh đạt giải 3 trong kỳ thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh, được vào đội tuyển của tỉnh
tham dự kỳ thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc
     
364 23/5/2011 Đặng Nguyễn Trúc Linh 12A1 Bác Tám Thuận 500.000   Có DS ký nhận
365 23/5/2011 Dương Thanh Tấn 12A7 Bác Tám Thuận 500.000   Có DS ký nhận
366 23/5/2011 Huỳnh Thị Cẩm Giang 10A5 Bác Tám Thuận 500.000   Có DS ký nhận
367 23/5/2011 Huỳnh Hoàng Khải 10A5 Bác Tám Thuận 500.000   Có DS ký nhận
          2.000.000    
  02 học sinh tiêu biểu có đóng góp tích cực cho phong trào của trường      
368 23-05-11 Nguyễn Thành Bảo Lộc 11A6 Công ty TNHH Phong Thạnh
(Mỹ Xuyên)
500.000   Có DS ký nhận
369 23-05-11 Phạm Trung Hiếu 11A8 Công ty TNHH Phong Thạnh
(Mỹ Xuyên)
500.000   Có DS ký nhận
Tổng cộng 107.985.600    
Tổng số tiền bằng chữ: một trăm lẻ bảy triệu chín trăm tám mươi lăm ngàn sáu trăm  đồng.
Hiện vật: tập, quạt…
Tổng số lượt nhận: 369 (ba trăm sáu mươi chín lượt).
Đại Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2011
Hiệu trưởng duyệt Người lập bảng
(Đã kí) (Đã kí)
Huỳnh Vũ Lam Nguyễn Xuân Đào