• Trương Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964875985
  • Email:
   truongthihuyentrang.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lương Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988992474
  • Email:
   luonghanhnguyen.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Hà Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0932815200
  • Email:
   hangoclan.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Vương Minh Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0988328077
  • Email:
   vuongminhlap.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Đặng Tiền Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0984072410
  • Email:
   dangtiengiang.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lê Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977118586
  • Email:
   levantam.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lê Quan Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0969897345
  • Email:
   lequantuan.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Tô Đề Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0987053502
  • Email:
   todehiep.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Lưu Khánh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975328404
  • Email:
   luukhanhmai.c3dn@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0976115223
  • Email:
   nguyenhuutrong.c3dn@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 91
Tháng 09 : 6.905
Năm 2021 : 44.361