• Trương Thị Huyền Trang
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0964875985
    • Email:
      truongthihuyentrang.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Nguyễn Thị Thu
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng chuyên môn
    • Điện thoại:
      0377725086
    • Email:
      nguyenthithu.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Trần Thị Mộng Thơ
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ phó chuyên môn
    • Điện thoại:
      0984276529
    • Email:
      tranthimongtho.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Trần Thị Kim Như
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Thư ký Hội đồng
    • Điện thoại:
      0988991609
    • Email:
      tranthikimnhu.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Bùi Kim Cương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0353073981
    • Email:
      buikimcuong.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Nguyễn Văn Đoàn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Đại học
    • Điện thoại:
      0988219297
    • Email:
      nguyenvandoan.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Nguyễn Văn Tiền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Đại học
    • Điện thoại:
      0986908099
    • Email:
      nguyenvantien.c3dn@soctrang.edu.vn
  • Trần Ngọc Thiền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Đại học
    • Điện thoại:
      0978113148
    • Email:
      tranngocthien.c3dn@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 193
Tháng 05 : 1.028
Năm 2021 : 13.102