Thông báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2018 – 2019

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

Số: 132 /TB-THPTĐN

Đại Ngãi, ngày 09  tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2018 – 2019

 

          Căn cứ Kế hoạch số 595/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tuyển sinh vào các trường phổ thông năm học 2018 – 2019;

          Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2018 – 2019;

          Căn cứ công văn số 1535/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về kết quả tuyển sinh và làm thủ tục nhập học lớp 10,

          Trường THPT Đại Ngãi thông báo kết quả tuyển sinh và làm thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2018 – 2019 như sau:

          1. Số lượng học sinh trúng tuyển sau khi đã chấm phúc khảo là 480 em

(Có danh sách kèm theo)

          2. Thời gian làm thủ tục nhập học

          Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 18/7/2018.

          Lưu ý: Sau ngày 18/7/2018 những trường hợp trúng tuyển mà không đến làm thủ tục sẽ không có tên trong danh sách nhập học của trường.

          3. Địa điểm làm thủ tục nhập học

          Văn phòng trường THPT Đại Ngãi, ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

          4. Hồ sơ nhập học

          Khi đến nhập học, học sinh phải nộp các giấy tờ sau:

          1. Học bạ cấp THCS (Bản chính).

          2. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, chính sách xã hội (nếu có).

          3. Sổ Đoàn và giấy chuyển sinh hoạt Đoàn (nếu có).

 

     Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG

     - Niêm yết bảng thông báo, Website;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     - Lưu: VT.(Đã ký)
  
 Nguyễn Xuân Đào

 

 

*Chú ý: Để tra cứu kết quả trúng tuyển, thí sinh cũng có thể vào mục "ĐIỂM TS 10" như hình bên dưới:

Hay click vào đường link: Tra cứu điểm tuyển sinh 10 NH 2018 - 2019

 


SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

 

TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Theo Thông báo số 132/TB-THPTĐN ngày 09/7/2018 của trường THPT Đại Ngãi)
 

           Tổng cộng danh sách này có 480 em trúng tuyển, trong đó có 04 em được tuyển thẳng.
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 193
Tháng 05 : 1.028
Năm 2021 : 13.102